Benvinguts a la pàgina web de la Policia Municipal d'Olot, un espai d'informació i suport al ciutadà

Afectacions viàries

Catalunya SCT

OBJECTE

1.-  La secció d’afectacions viàries té per objecte oferir als ciutadans i entitats olotines un mètode de contacte per poder sol·licitar una reserva d’estacionament o tall de carrer.

2.- Aquesta comunicació serveix per iniciar els tràmits corresponents davant el requeriment.

METODOLOGIA

3.- En rebre el seu requeriment aquest es sotmet a estudi per valorar la viabilitat així com i la correcta tramitació de la sol$licitud (pagament de taxes etc.)

4.- En cas de denegació rebrà resposta per qualsevol mitjà, informant-lo dels motius, de les carències documentals o legals i/o donant una alternativa.

5.- Les peticions acceptades són incorporades a la base de dades d’afectacions viàries i publicades al calendari de trànsit d’aquest espai web, lloc on podrà comprovar la publicació de la seva sol·licitud.

FER SOL·LICITUDS DE CONTACTE

6.-  Cal accedir mitjançant el següent link d'administració electrònica (faci clic aquí)

REQUISITS OBLIGATORIS I NORMATIVA APLICABLE

7.- Tota empresa privada o treballador per compte propi, així com particulars, haurà de posar la seva pròpia senyalització, sempre seguint les indicacions de la Policia Municipal.

8.- Tota reserva d'estacionament s'haurà de comunicar amb un mínim de 48 hores d'antelació. Les peticions amb un marge horari inferior només seran ateses en casos d'urgent necessitat.

9.- Pel que fa als tancaments de carrers és necessari comunicar-ho a aquesta Policia Municipal amb una antelació de 10 dies. Només en carrers secundaris cal fer-ho amb 48 hores d'antelació.

10.- La Policia Municipal, com a estament encarregat d'ordenar i regular el trànsit a la ciutat, és qui disposa de la potestat per autoritzar o denegar qualsevol petició, a criteri dels seus agents i els seus responsables.

11.- Aquest comunicat no eludeix qualsevol tipus d'obligació administrativa i/o fiscal que la reserva o el tancament requereixin, tal com llicència d'obres, ocupacions de via pública, etc. Aquelles reserves d'estacionament que ocupin places de zona blava dintre de l'horari per aquesta marcat o bé el tancament afecti a aquestes zones blaves, requeriran el pagament previ de la taxa corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Olot, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. A més l’Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l’usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui.  Podeu dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Imprimeix PDF

Novetats del calendari

No hi ha events pròxims.
Mostrar tot el calendari

Copyright © Espai web de la Policia Municipal d'Olot 2024