Benvinguts a la pàgina web de la Policia Municipal d'Olot, un espai d'informació i suport al ciutadà

Canvis de subministrador de gas o electricitat no sol.licitats

gasS'ha detectat a diverses localitat de les comarques de girona, entre elles Olot, una pràctica abusiva i il.legal, que consisiteix en donar d'alta contractes de canvi de subministrador de gas o electricitat, sense l'autorització del client.

Tot s'inicia amb la visita al domicili d'un comercial que, amb l'excusa de veure si la nostra companyia actual ens aplica alguna mena de descompte, ens demana que li mostrem la factura.

Un cop li lliurem aquesta, el comercial pren nota de les nostres dades i també de les dades bancàries que també figuren al rebut. 

Si no ens aconsegueix convéncer de canviar de companyia, acaba emplenant ell mateix la sol.licitut amb les dades obtingudes de la nostra factura i la tramita a l'empresa.

Es desconeix si aquesta pràctica té el vist i plau de l'empresa subministradora o si símplement es tracta d'una pràctica agressiva d'alguns comercials sense excrúpols, que pretenen aconseguir d'aquesta manera un major nombre de nous contractes, i per tant, un major benefici econòmic de l'empresa per la que treballen.

Novament aquesta pràctica està més estesa quan el client resulta ser una persona d'edat avançada.

Els qui es trobessin amb un canvi de companyia sense haver signat cap document, poden adreçar-se a l'Oficina municipal d'atenció al consumidor.

Imprimeix PDF

Novetats del calendari

No hi ha events pròxims.
Mostrar tot el calendari

Copyright © Espai web de la Policia Municipal d'Olot 2022