Benvinguts a la pàgina web de la Policia Municipal d'Olot, un espai d'informació i suport al ciutadà

Informes tècnics

CONDICIONS LEGALS

OBJECTE

 1.- Els informes tècnics per accident de trànsit es confeccionen per donar resposta a les companyies asseguradores i les seves agències representants. Aquests només tenen lloc quan la persona o entitat peticionària té una relació directa amb el succés pel qual es demana informació.

2.- La finalitat de la realització dels informes és la de facilitar de forma breu i esquemàtica el desenvolupament d’un accident, que ha de servir per la presa de decisions posteriors per part de les entitats asseguradores o els seus representants.

 METODOLOGIA

 3.- Els informes d’accident s’elaboren en un document que parteix de la informació que l’agent o els agents actuants  han anotat en els fulls de camp corresponents. Els informes s’elaboren des de l’oficina administrativa de la policia (accidents) i són revisats i signats pels mateixos agents actuants.

4.- Quan la petició d’informe tècnic també s’acompanya la petició de croquis, la policia elabora el croquis pel sistema CAD partint de la informació que s’extreu dels fulls de camp realitzats per l’agent o els agents actuants.

5.- Tota resposta als requeriments es farà pel sistema escollit en el formulari web, si bé es donarà prioritat (i en el seu defecte així serà) a la tramesa per correu electrònic dels documents prèviament escanejats.

6.- El temps de resposta en la tramesa dels informes tècnics serà la mínima imprescindible atenent al procés abans descrit.

 FER SOL·LICITUDS

 7.- Nomes es donarà resposta a les sol·licituds que tinguin origen en una persona o entitat directament vinculada  a l’accident.

8.- Des del dia 01/03/2011 es va activar l'atenció de sol·licituds que es realitzen via formulari web, un cop s’han emplenat degudament tots els camps obligatoris. Tota manera, també es poden sol·licitar enviant correu a la bústia Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

9.- En compliment de l’ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Olot, capítol 3.5 de TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, només seran ateses les peticions que hagin fet el pagament corresponent. La quantitat a abonar serà la que es reflecteix al mateix formulari web (15,75 € sense croquis, 63,10 € amb croquis).

10.- Cal realitzar un ingrés per la quantitat indicada al núm. de compte de l’Ajuntament d’Olot  2030 0011 16 3110000018, especificant la referència de la policia. El comprovant d’ingrés ha de ser escanejat i adjuntat (en format imatge o pdf) al formulari de sol·licitud.

 ACCÉS A INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE ACCIDENTALITAT

 11.- Les companyies asseguradores podran accedir, si així ho sol·liciten a una informació bàsica sobre l’accidentalitat olotina en la que ha intervingut la policia municipal. Només es podran realitzar aquestes consultes via web, i només s’atendran telefònicament aquelles consultes que no poden ser ateses amb la informació del web. Cada dia la policia municipal actualitzarà l’accidentalitat olotina especificant data, hora, lloc i referència policial de l’accident. La companyia asseguradora haurà de tenir informació bàsica sobre l’accidentalitat ja que no es facilitarà informació telefònica relacionada amb dades personals com matrícules, noms dels implicats etc. VEURE LLISTA D'ACCIDENTS

 FETS PENALS

 12.- Aquells accidents que hagin estat motiu d’atestat penal no seran informats a les companyies mitjançant informe tècnic. Només es donarà referència de l’atestat i del jutjat de destí. L’import abonat en concepte d’informe tècnic quedarà en reserva per la propera petició. En cas de voler la devolució caldrà fer instància i presentar-la al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb la Llei 30/1992 de procediment administratiu comú.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Olot, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. A més l’Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l’usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui.  Podeu dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.

Per sol·licitar un informe faci ús de d'aquest formulari

Imprimeix PDF

Novetats del calendari

No hi ha events pròxims.
Mostrar tot el calendari

Copyright © Espai web de la Policia Municipal d'Olot 2023